• รางวัลชมเชยผลงานวิจัยงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7
  • รางวัลแห่งคุณภาพ ปีการศึกษา 2553สำนักทะเบียนนักศึกษาได้รางวัลแห่งคุณภาพสายสนับสนุนวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนระดับปริญญาตรี || Hot News for Bachelor's Degree Students