แบบฟอร์มส่งรูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ(ทางไปรษณีย์) || Photo Submission Form (By Post)

นักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษาใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สามารถส่งรูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาดรูป 2 นิ้ว
จำนวน 4 รูป (พื้นหลังสีขาว) ทางไปรษณีย์พร้อมกับดาวน์โหลดไฟล์แนบแบบฟอร์มส่งรูปถ่ายสวมชุดครุยฯ(ทางไปรษณีย์) ตาม Link ด้านล่างนี้

 ตัวอย่างลักษณะรูปถ่ายสวมชุดครุยฯ
 

 ทั้งนี้ ด้านหลังรูปภาพทั้งหมด จะต้องเขียนชื่อ,นามสกุล,รหัสนักศึกษา,คณะ และสาขาวิชาที่ศึกษาด้วย

ระบุจ่าหน้าซองถึง...
    
       แผนกตรวจสอบและออกเอกสารสำคัญ
       สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
       เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน
       ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
       จ.ปทุมธานี 12120


เมื่อสำนักทะเบียนนักศึกษาได้รับรูปถ่ายจากนักศึกษาแล้ว จะส่ง E-mail ตอบกลับให้นักศึกษาทราบทันที

หมายเหตุ
หากนักศึกษาไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับภายใน 7 วันทำการ ให้นักศึกษาติดต่อที่
สำนักทะเบียนนักศึกษา วิทยาเขตรังสิต ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.
โทรศัพท์ : 0-2902-0299 ต่อ 2550-2554, 2556-2558
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Update : March 25, 2015