กำหนดการเพิกถอนวิชา ภาคฤดูร้อน/2559 | Withdrawal Schedule for Summer Session/2016