แผนกทะเบียนขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการย้ายภาค/คณะ/รอบ ในภาคฤดูร้อน/2560

คือ วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561