กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคที่ 1/2562 (via URSA Online) | Schedule for Registration Semester 1/2019 (via URSA Online)