ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

Filter
Display # 
Title
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2558 || Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2015
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2556-2557 สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและจัดส่งทางไปรษณีย์ || Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014 For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2556-2557 สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและจัดส่งทางไปรษณีย์ || Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014 For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post
รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2555-2556 สำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธี และแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์