รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2555-2556 สำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธี และแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์

 
บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
โดยนำเลขที่นำส่งไปตรวจสอบที่
 
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
 
 
 
 Last Update : 2014-05-12