รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
ประจำปีการศึกษา 2556-2557 

สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธี และแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์

Delivery of the Degree Certificate
Academic Year 2013-2014

For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ด้านล่างนี้ และนำเลขที่นำส่งตรวจสอบสถานะการจัดส่งในระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทยที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
You can download PDF files below to track item delivery by entering the Item number
on Thailand Post's Track & Trace system here http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx?lang=en

 
รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556-2557
สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธี และแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ภายในประเทศ)

Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014
For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post (Domestic delivery)


Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014
For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post (Oversea delivery)รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับเหรียญทองเรียนดี
สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธี และแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ภายในประเทศ)
Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014
Graduates for Master's Degree who received a Gold Medal Award
For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post (Domestic delivery)

 

Update: May 12, 2015