รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558

(Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2015

รายละเอียด | Information
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ด้านล่างนี้ และนำเลขที่นำส่งตรวจสอบสถานะการจัดส่งในระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทย ที่

You can download PDF files below check by entering the Item number
on Thailand Post's Track & Trace system at

 


 หมายเหตุ

1. หมายเลขสิ่งของติดตามสถานะการจัดส่งสามารถใช้ตรวจสอบได้ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
2. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักทะเบียนนักศึกษาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NOTE

1. Tracking number will end after 6 months since April 29, 2016 onwards.
2. For more information, please send e-mail at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 : สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธี และแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
(Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2015 : For those not attended the Ceremony and requested delivery by post)


ไปรษณียลงทะเบียนในประเทศ
(Registered Mail : Domestic)

Registered Mail : International


 
ระดับบัณฑิตศึกษา
: รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 
มหาบัณฑิตที่ได้รับเหรียญทองเรียนดี (Graduate School : Delivery of Degree Certificate For Academic Year 2015 For Those Who Received A Gold Medal Award)

 


รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวันประสาทปริญญาบัตร (Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2015 : In case that graduates are unable to attend the commence ceremony)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)


ระดับ
บัณฑิตศึกษา (Master's Degree)

 


 

Update: May 16, 2016