รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 

Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2018 

รายละเอียด Information

 

(TH) เลขที่นำส่งตรวจสอบสถานะการจัดส่งปริญญาบัตร
ในบริการตรวจสอบสถานะ EMS
และไปรษณีย์ลงทะเบียนของไปรษณีย์ไทย

ที่ 

http://track.thailandpost.co.th/tracking

 

(EN) ฺBelow are tracking numbers to check
delivery status by entering a number 
on Thailand Post's Track & Trace

at 

http://track.thailandpost.co.th/tracking

หมายเหตุ  Note


(TH) หมายเลขสิ่งของติดตามสถานะการจัดส่งนั้น
สามารถใช้ตรวจสอบได้ภายใน 6 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

(EN) Tracking number (Registered Mail)
will be expired after 6 months
since April 5, 2019 onwards.

 

 รายชื่อการนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 - ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ 

(Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2018 - Registered Mail : Domestic) 

 

  

 


  

Delivery of the Degree Certificate for Academic Year 2018 - Registered Mail : International

 

 

  


 

Update:  April 5, 2019